Gecombineerde zwerfvuilactie op Bonaire en in Stadspark

GRONINGEN - Leerlingen van groep 6 en 7 van GBS De Triangel hebben op dinsdag 6 november zwerfvuil aangepakt in het Stadspark. Tegelijkertijd waren leeftijdgenoten van het Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire aan de slag met een Beach Clean Up actie om aangespoeld afval op het strand op te ruimen.

De kinderen van GBS De Triangel kregen ter voorbereiding op deze actie milieulessen van de MilieuStewards van de gemeente Groningen. Op Bonaire kwamen schippers Niels Tammeling en Tjerk Zweers van de New Nexus langs voor dergelijke lessen.

De kinderen van GBS De Triangel laten het niet bij een eenmalige zwerfvuilactie. Het komende jaar zetten ze zich in om in de buurt van school regelmatig zwerfvuil op te ruimen. De kinderen kregen vanmiddag de spullen overhandigd waarmee ze aan de slag gaan. Vanuit de actie Groningen Schoon Dankzij Mij (GSDM) kregen alle deelnemers in het Stadspark een Dopper, net als de kinderen van het Kolegio Kristo Bon Warador op Bonaire.

De komende tijd hebben de leerlingen van GBS De Triangel vaker contact met kinderen op de scholen die Niels en Tjerk tijdens hun reis aandoen. Deze twee schippers van de 4GreenFoundation verzamelen en recyclen plastic afval tijdens hun wereldreis met hun zeilboot NewNexus. Dit doen ze niet alleen, maar samen met kinderen, ouders en anderen die willen helpen. Het verzamelde plastic smelten de schippers aan boord van de NewNexus in een oven op zonne-energie om tot vazen. Terwijl Niels en Tjerk dit doen op stranden over de hele wereld, zorgt GSDM voor een educatief opruimprogramma voor basisscholen in Groningen.