FNV debat gemeenteraadsverkiezingen over werk en inkomen, zorg en armoede

GRONINGEN - De FNV heeft 15 november 20.00 uur een verkiezingsdebat aan de hand van haar 10-puntenprogramma in het Kasteel in Groningen.

Opvallend daarbij is dat in de afgelopen raadsperiode Groningen in Nederland koploper langdurige armoede is geworden. Eén op de vijf kinderen leeft in armoede. In het verkiezingsdebat kijken we met de zittende partijen terug op de afgelopen raadsperiode. We leggen stellingen voor om het sociaal beleid (werk en inkomen, zorg en armoede) voor de komende periode te verbeteren. Alle zittende partijen op één na hebben toegezegd te zullen komen

De avond wordt geopend en afgesloten door FNV voorzitter Han Busker.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Lokaal FNV een 10-puntenprogramma opgesteld: “echte banen en een menswaardige samenleving”. Op basis van dit plan zullen aan de politici stellingen en intenties worden voorgelegd. De FNV wil daarmee de Groningers informeren over de standpunten die de politieke partijen innemen ten opzicht van deze thema’s.

Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen. Toegang is vrij.