Gert-Jan Segers en Stieneke van der Graaf bezoeken Groningen

GRONINGEN - ChristenUnie fractievoorzitter Gert-Jan Segers en Kamerlid Stieneke van der Graaf brachten een bezoek aan Ten Post en Groningen

Allereerst was Stieneke van der Graaf in Ten Post om in gesprek te gaan met het dorpsplatform en hen een taart aan te bieden. Het platform heeft een ambitieus plan ingediend voor dorpsvernieuwing. Van der Graaf wilde het dorpsplatform graag zelf bezoeken: “Ik heb bewondering voor de manier waarop de inwoners met elkaar nadenken over de toekomst van hun dorp. Dat is heel erg nodig, want zij weten als geen ander wat er nodig is voor een leefbare samenleving. Het is daarbij belangrijk dat vernieuwing en versterking hand in hand gaan. De NCG en de gemeente moeten hierbij echt nauw samenwerken en afstemmen.”

Oog voor prostituees in Groningen

Vanmiddag bezochten Stieneke van der Graaf en Gert-Jan Segers Terwille. Dit is een organisatie die vrouwen in de prostitutie helpt bij uitstapprogramma’s. Dit bestaat uit begeleiding en behandeling van crisisopvang van helpen bij woonruimte en aanmelding bij de sociale dienst. Wederom werd hierbij aandacht gevraagd voor behoud van ‘de huiskamer’. Dit is een ontmoetingsruimte voor prostituees, waarbij ook een team medewerkers van het Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland en Terwille aanwezig zijn. waar ook hulpverleners aanwezig zijn. Afzwaaiend raadslid Edward Koopmans heeft zich hier de laatste jaren sterk voor gemaakt en verwacht dat de gemeente nu gauw over de brug komt met financiële middelen om dit te realiseren: “Ondanks toezeggingen van het college van B&W, blijft financiering hiervoor nog steeds achterwege.”

Waarom Christelijke politiek?

Circa 150 aanwezigen, veelal student, gaven om 16.00 acte de presence bij de College Tour met Segers. Onderwerp: Wat is de nut en noodzaak van Christelijke politiek? Hebben we vorige week niet gelezen dat gelovigen in Nederland voor het eerst in de minderheid zijn? Segers: “Ik ben geraakt door Jezus en door mensen. Hier vanuit wil ik iets betekenen voor de samenleving. Ik geloof in een God die hart heeft voor Groningen, voor de veiligheid, voor plezierig wonen en onderwijs. Zijn hart breekt als mensen eenzaam zijn, gedwongen in de prostitutie zitten, onderdeel zijn van mensenhandel of zich overbodig voelen. Daarom is christelijke politiek meer dan ooit relevant.”

Achter veel gordijnen nog steeds zorg

Fractievoorzitter Inge Jongman sloot zich daarbij aan: “Achter veel gordijnen van onze stad leven mensen die het niet meer zien zitten, chronisch ziek zijn en moeders die niet weten hoe ze deze maand de gymschoenen van de kinderen moeten betalen. Daar zetten wij ons voor in. Elk leven is waardig. We kunnen niet alles oplossen, maar we willen wel dat de gemeente meer doet. Een derde zetel zou ons erg helpen om dit nog beter te kunnen verwezenlijken.”