Verkiezingsdebat in Professorenbuurt-Oost en Oosterparkwijk

GRONINGEN - Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en bewoners verenigd in ‘Woonschepen Oosterhamrikkanaal’ hebben 13 november samen een verkiezingsdebat.

Het spreekt voor zich dat de plannen voor het Oosterhamriktracé hierbij aan de orde komen. Daarnaast staan verschillende andere onderwerpen centraal. Zo is er onder andere aandacht voor de klimaatdoelen voor oude stadswijken en de inrichting van de openbare ruimte. Er zal gedebatteerd worden aan de hand van stellingen.

Het verkiezingsdebat op 13 november is in het Informatiecentrum Oosterhamrikzone (Oosterhamrikkade 119) en begint om 19.30 uur. Het verkiezingsdebat is een van activiteiten van de Week van de Democatie.