Gemeente Groningen omarmt Global Goals

GRONINGEN - Burgemeester Peter den Oudsten heeft tijdens Lets Gro zijn wensen voor de stad toegevoegd aan de ‘Tijdscapsule’ van VNG International. Groningen sluit zich hiermee aan bij de wereldwijde ‘Global Goals campagne’.

Het verdwijnen van extreme armoede, verminderen van ongelijkheid, tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie. Dit zijn enkele voorbeelden van de 17 wereldwijde ontwikkelingsdoelen (Global Goals) die in de Algemene Vergadering van de VN in september 2015 zijn vastgesteld. Burgemeester Den Oudsten: “We don’t have a planet B! Wat betreft het energieneutraal maken van onze omgeving kunnen we als Gemeente Groningen een voorbeeld zijn: we zijn al heel goed bezig, maar het kan nog beter. Ook wat betreft armoede: ondanks alle luxe en opvangnetten groeien 1 op de 5 kinderen op in armoede.”

Tijdscapsule

De speciale ‘Tijdscapsule’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) reist momenteel door het land. Samen met burgemeesters en wethouders wordt vooruit gekeken naar het jaar 2030. De centrale vraag hierbij is: “Hoe geven we onze wereld door aan toekomstige generaties?”.

Global Goals Event in Groningen

Met het oog op de Groningse gemeenteraadsverkiezingen op 21 november vond tijdens Lets Gro het Global Goals Event plaats. Allerlei lokale initiatieven toonden hoe zij - ieder op eigen wijze - aansluiting vinden bij de duurzame ontwikkelingsagenda van de VN. Vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties boden de burgemeester een Manifest aan waarmee ze hun stem hebben laten horen over de toekomst van de stad. “Zoals Ban-Ki-Moon zei: "We zijn de eerste generatie die in staat is om wereldwijd een einde te maken aan het armoedeprobleem, maar tevens de laatste die maatregelen kan nemen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering af te wenden, Ik ben in ieder geval blij dat wij vandaag extra aandacht besteden aan de problemen van gisteren,” aldus Ferin Imeci van het Groninger Politiek Jongeren Kontact (GJPK).