Verkiezingscafé: wat doet de Groninger politiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?

GRONINGEN - Gemeenten doen steeds meer op het gebied van zorg en welzijn, ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De stichting zaVie organiseert daarom op dinsdag 6 november ‘s avonds speciaal voor deze doelgroep een verkiezingscafé.

Wat hebben de 13 politieke partijen in hun programma’s opgenomen over de zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid? Hoe denken ze over het functioneren van de WIJ-teams; het ondersteunen bij het vinden en houden van betaald werk of vrijwilligerswerk; het zorgen voor voldoende betaalbare woningen; de medezeggenschap van gebruikers van WMO-voorzieningen; overbelaste mantelzorgers; het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen?

Zo maar wat onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Inmiddels hebben de SP, D66 en Student en Stad hun deelname aan het verkiezingscafé bevestigd.

De avond bestaat uit twee onderdelen: een informatieve ronde waarin de aanwezige politici aan de hand van enkele stellingen hun visie geven en met elkaar in debat gaan. Na de pauze is er voor de bezoekers volop gelegenheid om vragen te stellen.

Het verkiezingscafé vindt plaats op 6 november van 20.00 tot 21.30 uur in het mooie pand van Stichting Nieuw Nabuurschap aan het Hoge der A 26 in Groningen. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en koek/cake. Er is ruimte om de fiets te stallen en parkeren van de auto kan bij de Westerhaven.

De avond is gratis toegankelijk en vooral bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Over de organisatie

Het verkiezingscafé wordt georganiseerd door zaVie, sinds medio 2018 de nieuwe provinciale belangenbehartiger voor iedereen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft (www.zavie.nl). Het verkiezingscafé is mogelijk met steun van MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid.