Verzoek VVD om onderzoek alternatieve route Ring West ingewilligd

GRONINGEN - De wens van de VVD om naar een alternatief tracé voor de westelijke ring te kijken, is eindelijk ingewilligd. Deze week maakte het College bekend dat ze een onderzoek naar alternatieve routes onder de loep wil nemen.

De VVD is van mening dat een alternatief tracé voor meerdere kwesties een uitkomst kan bieden. Voor het Westerkwartier kan het, bijvoorbeeld, een oplossing zijn voor de problemen met de verbinding Zuidhorn-Leek. Daarnaast scheelt het een vrachtlading aan vrachtverkeer van de Suikerunie, dat op dit moment nog door de stad rijdt, door de alternatieve route Ring West te kiezen. Ook een eventuele stadsuitbreiding aan de westkant van de stad heeft direct voordeel van dit alternatieve tracé, want de ontsluiting van een nieuwe woonwijk ligt er dan immers al.

Zo'n twee jaar geleden sprak de VVD met een aantal transportondernemers uit het Westerkwartier en die gaven aan, net als de inwoners, dat er behoefte is aan een betere verbinding. Statenlid Nico Bakker heeft hier al die tijd hard voor geknokt. "De VVD ziet veel voordeel in een alternatieve route van Ring West en wij zijn dan ook zeer content dat er eindelijk een onderzoek naar komt."

Halverwege 2019 is het onderzoek uitgevoerd en vanwege de vertraging van de zuidelijke ring is er dan nog tijd genoeg om tot de goede keuze te komen.