GroenLinks blij met brede steun voor onderzoek naar alternatieven short stay

GRONINGEN - GroenLinks in Groningen is blij met de unanieme steun van de gemeenteraad voor haar voorstel voor een onderzoek naar alternatieven van short stay contracten.

Dit voorstel diende raadslid Petra Brouwer in tijdens het debat over de huisvestingscrisis voor studenten in de stad. De gemeente gaat nu specifiek beleid ontwikkelen voor short stay en onderzoeken of er eventueel betere alternatieven zijn.

GroenLinks raadslid Brouwer is al maanden bezig met de kamernood onder buitenlandse studenten. GroenLinks stelde twee maal schriftelijke vragen over de problemen omtrent short stay en sprak met diverse studentenbelangenorganisaties die aangaven dat short stay contracten nadelig kunnen zijn voor studenten. Brouwer: ‘wij vinden dat alle studenten een betaalbare kamer moeten kunnen vinden’.

GroenLinks ziet dat het aantal short stay woningen in de stad de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Petra Brouwer: ‘wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat studenten in deze woningen geen huurrecht hebben en vaak hogere huren betalen. Daarnaast zijn de contracten altijd tijdelijk. Daarmee zou het een goede optie zijn voor uitwisselingsstudenten, maar er blijken veel reguliere studenten een short stay contract te hebben.’ Een belangrijk onderdeel van het voorstel is daarom een onderzoek naar de verbetering van de positie van studenten in bestaande short stay woningen.

Het College van B&W heeft tot 1 maart de tijd om de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.