MartiniZorg wint Groningse diversiteitsprijs 2018

GRONINGEN - Medewerkers met een verschillende culturele achtergrond bekijken gezamenlijk de zorgvraag van cliënten. Vanwege de verschillende invalshoeken ontstaat een zorgaanpak op maat waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt.

Martinizorg besteedt aandacht aan diverse netwerken van migrantenorganisaties, social return en vakbondsactiviteiten van FNV diversiteit Wereldburgers. De bevordering van diversiteit, binnen en buiten de eigen organisatie, is een vast onderdeel van het beleid. Hierbij zet MartiniZorg het eigen personeel in om actief nieuwe medewerkers met een multiculturele achtergrond te werven en de voordelen van diversiteit in de eigen praktijk van het werk in te zetten.

Kracht van diversiteit

Wethouder Arbeidsmarkt Roeland van der Schaaf: ”Met de diversiteitsprijs wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken, en werkgevers belonen die zich inzetten voor gelijke behandeling van personeel. Het aanbod van arbeidskrachten is steeds gevarieerder en dat biedt kansen voor werkgevers en werknemers. De genomineerde bedrijven laten op een inspirerende manier zien hoe je hier invulling aan kunt geven”.

De diversiteitsprijs bestaat uit het diversiteitsbeeld en een geldbedrag, waarmee de winnende organisatie een relevante workshop of bedrijfsbezoek kan aanbieden aan het personeel. Daarnaast mag de winnende organisatie een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op alle communicatie-uitingen.

De prijs is een initiatief van de Groningse gemeenteraad. In 2017 heeft IBM Client Information Center de Groningse diversiteitsprijs gewonnen.