PvdD vertoont documentaire The Nature of Cities met Kamerlid Lammert van Raan

GRONINGEN - De Groningse afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) vertoont 18 november in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen de film The Nature of Cities, een documentaire over het belang van de groene stad.

Voorafgaand aan de film licht Tweede Kamerlid Lammert van Raan toe hoe belangrijk en onmisbaar natuur is voor de gezondheid van mensen, de biodiversiteit en de klimaatverandering. Kirsten de Wrede, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Groningen, bespreekt na afloop wat de Partij voor de Dieren de komende vier jaar wil doen om Groningen te vergroenen.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die zich hard maakt voor een leefbare, groene stad voor nu en voor toekomstige generaties. Onder andere het tegengaan van bomenkap, het realiseren van een ecologisch maai- en bermbeleid en het kwalitatief en kwantitatief toevoegen van groen zijn belangrijke speerpunten van de PvdD.

The Nature of Cities zoomt in op de vraag hoe de hectiek van de stad gecombineerd kan worden met een groene leefomgeving. De film laat mogelijkheden zien om de stad hittebestendig te maken en regenwater op te vangen. Na het zien van The Nature of Cities kan men niet meer om de waarde van natuur voor mensen in de stad heen

De natuur heeft echter ook waarde op zichzelf. Lammert van Raan zal de film dan ook inleiden met een focus op het belang van biodiversiteit. Na afloop is er voor het publiek gelegenheid om vragen te stellen over de plannen van Kirsten de Wrede voor Groningen.

Van 14.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). Der Aa-Theater, Akerkstraat 11Groningen, gratis entree. Graag aanmelden via extra.partijvoordedieren.nl/filmgroningen/