Stadjers: waarmee moet de politiek aan de slag...?

GRONINGEN - De gemeentepolitiek staat op scherp. Immers op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarbij ook Haren en Ten Boer aanschuiven.

Gezinsbode wil graag weten wat de inwoner straks van de nieuwe gemeenteraad verwacht. Waarmee moet volgens u de nieuwe gemeenteraad als eerste aan de slag? Welke partij acht u in staat dit te verwezenlijken?

Reacties graag naar gezinsbode@ndcmediagroep.nl of in Facebook comment.