Verkiezingsdebat in De Wijert

GRONINGEN - Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november wordt op initiatief van bewoners uit De Wijert een verkiezingsdebat gehouden op 7 november in MFC de Wijert, PC Hooftlaan 1.

Alle deelnemende politieke partijen hebben toegezegd een lijsttrekker of vertegenwoordiger te sturen. Zij zullen vragen over de wijk beantwoorden. Het is voor toekomstige raadsleden van belang goed weten wat er leeft in de wijk.

Onderwerpen zijn ondermeer de veiligheid op de Vondellaan, herinrichting van de Van Lenneplaan, sporthal, armoede, sociale huurwoningen, scholen en gezondheidszorg. De gespreksleider is Jan Lunsing inloop vanaf 19.30 uur. Entree is gratis.