JOVD Groningen roept op: ‘Gemeenteraad stem tegen!’

GRONINGEN - De motie met de titel “Alleen nog kwalitatief goede jongerenhuisvesting” is 19 juli aangenomen door Gemeenteraad Groningen. De strekking van deze motie is dat er zeer terughoudend omgegaan moet worden met het verlenen van nieuwe onttrekkingsvergunningen.

Deze vergunning is noodzakelijk om een huis of appartement te onttrekken aan het woningbestand en dus als studentenhuis kan gaan fungeren. Echter heeft deze maatregel helaas geleid tot een groot tekort op de Groningse woningmarkt. Studenten hebben in grote getale last van de woningnood. De motie is destijds ondertekend door de SP, CDA, CU, Stadspartij, 100% Groningen en de PvdD.

Vorige week vrijdag kwam de SP met het plan om woningcorporaties een verbod op te leggen van het verkopen van huurwoningen aan particuliere beleggers. Daarnaast wil de SP een woonplicht voor kopers van huizen. Deze voorgestelde maatregelen zijn volgens de voorzitter van de JOVD Groningen, Rik Heiner, niet correct gelet op de situatie in Groningen. De JOVD is een politieke jongerenorganisatie, gelieerd aan de VVD, maar politiek onafhankelijk hiervan. Het is volgens de JOVD Groningen niet te verantwoorden dat er zo veel studenten zonder woning zitten, maar er tegelijkertijd wel dergelijke maatregelen worden voorgesteld.

Door de bemoeienis van de raad met de woningmarkt sinds de aangenomen motie zijn er al genoeg problemen gecreëerd, laten we dit niet verergeren. Particuliere beleggers willen in verschillende situaties hun woning onttrekken, zodat er meer studenten gehuisvest kunnen worden. De JOVD Groningen is van mening dat wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, dat het onttrekken van panden volledig aan de markt overgelaten moet worden.

Wanneer de voorstellen van de SP werkelijkheid zouden worden zal er nog een groter probleem ontstaan wat betreft de huisvesting van (internationale) studenten. In de huidige situatie zouden er juist meer onttrekkingsvergunningen verleend moeten worden in plaats van minder. De JOVD Groningen roept hierbij de gemeenteraad op om niet in te stemmen met deze plannen.