Allerzielenviering in de Salvator-Mariakerk

GRONINGEN - De dag van Allerzielen op 2 november, vindt om 19.00 uur een Allerzielenviering plaats in de Salvator-Mariakerk, Hora Siccamasingel 202, Groningen.

Pastoor Arjen Jellema gaat voor in deze eucharistieviering en het koor Vocare onder leiding van Chris Fictoor zal zingen. In deze viering zal er, voor de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden, een kaars worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars.

Voorafgaande aan de viering, vanaf 18.30 uur, is er voor iedereen de gelegenheid om een kaars aan te steken voor een dierbare overledene.

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. .