1500 voederbieten voor lampionnenwedstijd

GRONINGEN - Een boerenwagen met 1500 voederbieten rijdt 27 oktober de Groninger binnenstad in.

Dan is op Vismarkt OZ tussen 11.30-13.30 uur de jaarlijkse gratis uitdeling van voederbieten. Ter plaatse zijn er demonstraties hoe je van een voederbiet een Sint Martinuslampion kunt maken. De gratis uitdeling vindt in nauwe samenwerking met de Stichting Marktactiviteiten Groningen plaats.

De Groningse schooljeugd wordt uitgedaagd van zo’n biet een lampion te maken. In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden www.volksvermakengroningen.nl/sint-martinus. Via de site is bovendien een app te downloaden. De bieten zullen in de eerste week van november ook bij verschillende basisscholen, buitenschoolse opvang en buurthuizen worden bezorgd.

Aan de voederbieten verbindt Volksvermaken dit jaar een Sint Martinusoptocht op zaterdag 10 november met aansluitend de grote lampionnenwedstrijd in de Martinikerk. De optocht begint om 16.00 uur bij de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1. Deelnemers kunnen zich daar dan aanmelden.

Op bakfietsen kunnen de voederbietenlampionnen worden opgehangen. Kinderen die met andere, zelfgemaakte lampionnen komen, mogen ook meelopen in de stoet. De tocht gaat door de binnenstad naar de Martinikerk. Daar vindt de lampionnenwedstrijd plaats. Sint Martinus komt zijn verhaal doen, er wordt warme chocolademelk geschonken en er worden samen Sint Martinusliedjes gezongen.

De voederbietenuitdeling, de optocht en de lampionnenwedstrijd vormen onderdeel van de Groningse Sint Martinusdagen (7-11 november). Op donderdagavond 8 november krijgen thuis- en daklozen dan een ganzenmaaltijd aangeboden in de Martinikerk. Op zaterdag 10 november zijn er een Sint Martinusconcert, de optocht en de wedstrijd en vervolgens ’s avonds een nieuwe editie van Sint Martinus’ Pronkjewailn in de Martinikerk. Zondag 11 november verzorgt Het Houten Huis een theatervoorstelling in MartiniPlaza en is er een Vesper in de Martinikerk.