Symposium: is basisinkomen de toekomst van sociale zekerheid?

GRONINGEN - Een gegarandeerd inkomen voor iedereen. Is het een effectief middel om ongelijkheid of verspilling van tijd en geld tegen te gaan? En hoe werkt dit in de praktijk?

Maandag 29 oktober geven drie experts hun visie op het basisinkomen in Universal Basic Income: the Future of Social Security? Dit symposium begint om 20.00 uur in het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. De voertaal is Engels.

Snelle technologische en economische veranderingen - denk aan ongelijkheid, robotisering en digitalisering – vragen om nieuw beleid. Een idee dat onlangs veel aandacht kreeg, is het basisinkomen. De Nederlandse schrijver Rutger Bregman omschreef het als 'gratis geld voor iedereen': een gegarandeerd inkomen voor alle burgers van de samenleving.

Waarom is het basisinkomen nodig? En hoe implementeren we dit in onze maatschappij - door middel van kleinschalige lokale experimenten of een nationaal basisinkomensbeleid? Josep M. Coll, Francine Mestrum en Antti Jauhiainen presenteren hun visie op het basisinkomen en gaan hierover met elkaar in gesprek.

Josep M. Coll bespreekt waarom experimenten met het basisinkomen nodig zijn en hoe steden een cruciale rol in spelen deze initiatieven. Coll, een marketing- en innovatiespecialist, is momenteel de directeur van het Global Business Research Center EU-Azië aan de EADA Business School in Barcelona.

Francine Mestrum legt uit waarom het basisinkomen geen oplossing is voor de problemen van vandaag. Wat zijn de risico's en wat zijn de alternatieven? Mestrum is momenteel werkzaam als onafhankelijk onderzoeker op het gebied van globalisering, armoede en ongelijkheid. Ze coördineert het Global Social Justice-netwerk, een initiatief dat de wereldwijde sociale ontwikkeling en herverdeling wil bevorderen.

Antti Jauhiainen bespreekt het experiment met het basisinkomen uit 2017/18 in Finland. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken en hoe kunnen we deze gebruiken voor onze visie op de toekomst van de verzorgingsstaat? Jauhiainen is de mede-oprichter van Parecon Finland, een denktank voor participerende economie en democratie, en schrijft regelmatig over armoede, klimaatverandering en de 'nieuwe economie'. Zijn meest recente boek is The Welfare State Strikes Back (2017, samen met Joona-Hermanni Mäkinen).

De avond wordt gemodereerd door Gijsbert Vonk, hoogleraar Social Security Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. De avond wordt georganiseerd door SIB Groningen in samenwerking met Studium Generale Groningen.