Pvda wil snel actie voor huishoudelijke hulp voor lage inkomens

GRONINGEN - Krijgen Groningers met lage inkomens straks nog wel huishoudelijke en Wmo-hulp? De PvdA is bezorgd, nu het kabinet een voor iedereen gelijk abonnementstarief voor deze hulp instelt.

‘Wij vrezen dat niet iedereen dit kan betalen en daarom vragen wij het stadsbestuur om in actie te komen tegen het kabinet’, zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

De PvdA is voor eerlijk delen en vindt het rechtvaardig dat mensen met lagere inkomens daarom een lagere eigen bijdrage betalen dan mensen met hogere inkomens of een fors vermogen. In onze gemeente betalen de hogere inkomens nu, als ze 2,5 uur huishoudelijke hulp krijgen, € 78 per vier weken, terwijl de mensen met de laagste inkomens € 12 kwijt zijn. ‘De gemeente houdt dus rekening met de financiële draagkracht van mensen’, zegt PvdA-raadslid Erwin Krol. ‘Dit vindt de PvdA eerlijk delen van lasten en hiermee wordt de zorg betaalbaar gehouden. Onze fractie vreest dat als de gemeente niets doet, de eigen bijdrage voor mensen met een smalle beurs juist omhoog gaat.’

Opkomen voor laagste inkomens!

Gisteren nog berichtte RTV Noord dat veel mensen in de provincie Groningen moeite hebben de zorgpremie te betalen. ‘Het is de stapeling van de kosten voor de zorgverzekering, de eigen bijdrage onder de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage Wmo 2015 die voor inwoners met de laagste inkomens tot onzekerheid en financiële problemen leidt’, aldus Bloemhoff. ‘Iedere inwoner van Groningen moet er zeker van kunnen zijn dat hij de zorg krijgt die hij nodig heeft.’

Daar komt bij dat volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten de rekening van de plannen bij de gemeenten wordt neergelegd. Dit terwijl er in Groningen al forse tekorten zijn bij de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg. Krol: ‘Wij zijn bang dat deze wijziging tot een verschraling van zorg leidt en dat gemeenten geen financiële armslag meer hebben om voor mensen met de laagste inkomens een lagere eigen bijdrage vast te stellen.’

Actie tegen kabinet!

De PvdA vindt dat iedereen in deze gemeente zeker moet kunnen zijn van goede zorg en dat daarbij de rekening eerlijk gedeeld moet worden. Daarom heeft de PvdA vragen gesteld. Bloemhoff: ‘Wij roepen het college op om in actie te komen bij de regering en te zorgen dat met invoering van het abonnementstarief genoeg geld mee gaat naar gemeenten. Zodat laagste inkomens geen hogere eigen bijdrage moeten betalen en er niet anderszins gesneden hoeft te worden in de zorg.’