UWV: Daling WW in Groningen voor de bouw en de uitzendbedrijven

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in september. Dit geldt vooral voor de bouw en uitzendbedrijven. Op jaarbasis neemt de WW in Groningen af met 27%. Dit is sterker dan de landelijke daling.

Eind september telde Groningen 9.212 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in september af met 215 uitkeringen (-2,3%). Dit is meer dan de landelijke afname van 1,6%.In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorige maand. De grootste afname is er in bouw (-10,2%). Een toename van het aantal WW-uitkeringen is zichtbaar in onderwijs (+5,6%) en horeca (+3,3%).

Sterke daling op jaarbasis

Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. Afgelopen maand – september 2018 – is de afname in Groningen op jaarbasis 27,1% (-3.432 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 22%. De afname in Groningen is met name groot in de bouw. Hier is het aantal personen met een WW-uitkering bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar (-44,8%). Het betreft met name bouwarbeiders (schilders en metaalspuiters, timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw, loodgieters en pijpfitters). Ook vanuit de uitzendbranche is de WW flink gedaald het afgelopen jaar. Hier is het aantal WW-uitkeringen met ruim een derde afgenomen (-39,2%). Ook in het uitzendwezen zijn het met name de bouwarbeiders die minder vaak een WW-uitkering hebben.

In Nederland: daling WW op maand- en jaarbasis

In alle provincies van Nederland heerst hetzelfde beeld. Op maandbasis daalt de WW met een landelijk gemiddelde van 1,6%, variërend van 1,0% in Utrecht tot 2,3% in Drenthe en Friesland. Op jaarbasis daalt de WW sterk met een gemiddelde van 22,0%. De grootste daling is zichtbaar in Drenthe (-28,0%). De kleinste daling kent Utrecht (-18,8%).

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in september af. De forse daling van de WW ten opzichte van vorig jaar is overal in Noord-Nederland zichtbaar.

UWV verstrekte eind september in de provincie Friesland 10.632 WW-uitkeringen; 2,0% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind september 24,9% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 2,3% naar 8.485. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,0%.

Werkfestival 31 oktober

Op woensdag 31 oktober vindt op het Suikerunie terrein in Groningen de grootste banenmarkt van het Noorden plaats: het Werkfestival! Een ‘bannerloos’ banen- en beroepenfestival waar zo’n 10.000 bezoekers worden verwacht en waar het draait om belevingen, ontmoetingen en ervaringen. Het festival wordt georganiseerd door Werk in Zicht, het samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, SW-bedrijven en UWV uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Werkzoekenden kunnen op diverse ingerichte pleinen op ontdekkingstocht door te experimenteren en zelf aan de slag te gaan in de kansrijke beroepen. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven op www.werkfestival.nl. De toegang is gratis. Tevens kunnen zij zich inschrijven voor de Networkapp, een speciale app die onder andere werkzoekenden en werkgevers vooraf met elkaar matchen op vacatures.

Voor meer informatie en aanmelden kan je terecht op www.werkfestival.nl.