3 nieuwe bedrijfsauto’s op groene waterstof

GRONINGEN - De gemeente heeft onlangs 2 nieuwe waterstof-afvalwagens en 1 servicewagen in gebruik genomen. Het inzetten van bedrijfsauto’s zonder uitstoot is een van de stappen die de gemeente zet om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn en vloeit voort uit de Green-Deal logistiek 2025: de afspraken om in de binnenstad emissievrije voertuigen in te zetten. Wethouder Joost van Keulen: “De gemeente Groningen wil, nu we van het aardgas afgaan, koploper zijn in de energietransitie. Hierbij speelt waterstof een essentiële rol. Waterstof is schoon, betaalbaar, innovatief en het biedt prachtige kansen voor werkgelegenheid. Wij zetten als gemeente daarom vol in op waterstof, onder meer door het stimuleren van de kenniseconomie, innovaties in mobiliteit en zeker ook door de uitbouw van ons eigen waterstofwagenpark.” Alle waterstofwagens rijden op duurzaam geproduceerde waterstof; windenergie of met zonne-energie geleverd door het zonnepark Woldjerspoor. Dit zonnepark met 43.000 zonnepanelen is aangebracht op de vroegere vuilstort aan de Duinkerkenstraat.