Inspiratiebijeenkomst 75 jaar bevrijding

GRONINGEN - In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Het Oorlog- en Verzetscentrum Groningen, De Verhalen van Groningen en de Stichting Vier 5 mei hebben gezamenlijk het plan opgevat dit lustrum te vieren met een groots evenement in stad en provincie.

De drie organisaties roepen iedereen met een verhaal op de inspiratiebijeenkomsten voor activiteiten in het herdenkingsjaar 2020 bij te wonen. Het plan is om in dat jaar door stad en provincie op 75 locaties verhalen te vertellen over oorlog en bevrijding.

In de eerste fase van de plannen van de organisaties wordt gezocht naar verhalen- en dan vooral de meer onbekende- zoals die bij verenigingen en individuen bekend zijn. In de tweede fase wordt gekeken hoe de verhalen publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt. Op de 75 locaties worden middels theater, muziek, poëzie en beeldende kunst de verhalen verteld.

Inspiratiebijeenkomst in stad Groningen

NOS verslaggeefster en schrijver Pauline Broekema geeft tijdens bijeenkomst een inleiding, maar het woord zal vooral zijn aan het publiek. De bijeenkomst is op vrijdag 2 november: Groningen, Synagoge, Folkingestraat 60. Inloop 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@deverhalenvangroningen.nl o.v.v. naam, adres en datum van de bij te wonen bijeenkomst.

Foto: Royal Canadian Artillery tijdens de opmars van het Canadese leger naar Groningen. Foto Public Archives Canada. Collectie RHC Groninger Archieven.