Column In Stad Jos Jansen op de Haar: draagbare exposities

GRONINGEN - In Academie Minerva aan de Praediniussingel werd zaterdagochtend onder grote belangstelling ‘De week van het kunstenaarsboek’ geopend.

Voordat het publiek in de Koepelzaal een prachtige expositie met drukwerk uit de collectie van het Groninger Museum kon bekijken sprak Minerva-docent David Stroband. Een paar flarden uuit zijn betoog: “Een kunstenaarsboek is altijd gemaakt door een kunstenaar. Het is ook een draagbare expositie. Het is goedkoop in prijs, bescheiden van formaat, en een transportmiddel van ideeën. Eigenlijk is een kunstenaarsboek altijd een idee of een verzameling van ideeën. Het kunstenaarsboek is niet een kunstboek, niet een boek over kunst, maar het is een kunstwerk.”

De komende dagen staat het kunstenaarsboek nog centraal in 26 locaties in de stad. Zo is in de winkel van Uitgeverij Philip Elchers aan de Oude Boteringestraat 41 het werk van kunstenaarsboekenmaker Dianne Bakker te zien. Zij presenteert het cahier ‘Niets te verliezen - vier vertellingen’.

Dit cahier schetst een wereldbeeld waarin alles draait om macht. Vooral in situaties waarin sprake is van machtsongelijkheid, verdwijnt het flinterdunne vernis van wat wij beschaving noemen heel snel, en is de mens in staat tot onmenselijke dingen.

Een van de kunstwerken (middelste afbeelding) heet ‘De smaak van de eerste communie’. Dianne Bakker in een begeleidende tekst: “Dit werk is een aanklacht tegen het seksueel misbruik door de katholieke geestelijkheid. De bloemen op het werk zijn paars. De kleur is bewust gekozen, want die staat in de katholieke kerk voor boete en bezinning, en voor inkeer. En daarmee ook voor voorbereiding op de religieuze taak. Deze taak wordt in dit tafereel met voeten getreden.”

Een inleidend woord bij de expositie werd uitgesproken door Bert Hemsteede, enthousiast verzamelaar van het werk van Dianne Bakker en zelf ook beeldend kunstenaar. Bij Philip Elchers is de winkel geheel ingericht met boekkunstwerken van Dianne Bakker. Te zien tot en met 16 november.