Reguliere werven en selecteren minstens zo effectief als anoniem solliciteren

GRONINGEN - De reguliere manier van werven en selecteren blijkt minstens zo effectief als anoniem solliciteren, zo blijkt na de pilot anoniem solliciteren van de provincie Groningen.

De pilot anoniem solliciteren liep van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 en had als doel te onderzoeken of anoniem solliciteren bijdraagt aan meer diversiteit in de organisatie. Daarnaast werd de pilot gebruikt om inzicht te krijgen of het voor sollicitanten drempelverlagend werkt en of het leidt tot een andere keuze van kandidaten. In de sollicitatieprocedure bleven onderdelen als leeftijd, geslacht en etnische achtergrond anoniem. In totaal zijn er 19 vacatures via de anonieme procedure behandeld en hierop hebben 642 mensen gesolliciteerd.

Na de pilot concludeert de provincie Groningen dat anoniem solliciteren niet meer bijdraagt dan de reguliere werving- en selectieprocedure. Het anoniem solliciteren heeft niet drempelverlagend gewerkt en leidt niet tot een grotere diversiteit van sollicitanten. Dit blijkt onder andere uit de resultaten van een enquête die is ingevuld door het merendeel van de sollicitanten. Ook hebben de geanonimiseerde cv's bij de selectieprocedure niet geleid tot een andere keuze van kandidaten. Uit onderzoek blijkt dat de selectie nagenoeg overeenkomt met die uit de reguliere selectieprocedure.

De provincie Groningen staat achter gelijke behandeling en diversiteit in het personeelsbestand. In het reguliere werving- en selectiebeleid van de provincie Groningen is hier veel aandacht voor. Zo hebben bepaalde doelgroepen een voorrangspositie, zoals personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond.

Gelet op deze uitkomsten heeft de provincie Groningen ervoor gekozen anoniem solliciteren niet door te zetten en de reguliere werving- en selectieprocedure te continueren.