VVD: waar blijft snel internet in Groningen?

GRONINGEN - De VVD-Statenfractie heeft het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de voortgang van de regeling Snel Internet Groningen.

Belooft was dat met de regeling alle bedrijven en inwoners toekomstbestendig internet voor eind 2018 zouden krijgen. De VVD vreest dat dit niet gaat lukken en heeft vragen gesteld om voor de inwoners en bedrijven meer duidelijkheid te krijgen over het soort internetverbinding en wanneer deze klaar voor gebruik is.

In 2016 heeft het College van Gedeputeerde Staten de regeling opgezet. Voor de regeling werd destijds een bedrag van €30 miljoen euro vrijgemaakt. Daarvoor moest binnen een aantal jaren een toekomstbestendige internet-infrastructuur worden aangelegd. De VVD-Statenfractie is blij dat het College hierin investeert. "Snel internet is tegenwoordig een eerste basisbehoefte en van groot belang om prettig te kunnen wonen en goed te kunnen werken in onze provincie“ geeft VVD-Statenlid Laura Dijkstra aan.

De VVD wil wel opheldering over de huidige stand van zaken en gerealiseerde doelen. Statenlid Dijkstra: "We zijn het met alle partijen eens over het nut en de noodzaak van snel internet, maar het is de vraag wat onze inwoners terugkrijgen voor de €30 miljoen euro die de provincie investeert. Die vraag wil de VVD-Statenfractie nu beantwoordt zien". De partij heeft daarom een groot aantal vragen gesteld aan het College en hoopt hiermee voor eind 2018 duidelijkheid te krijgen voor de inwoners van de provincie Groningen.