ZAP Innovatiehal officieel geopend

GRONINGEN - De officiële opening van de nieuwe innovatiehal van ZAP in aanwezigheid van gedeputeerde van de Provincie Groningen Patrick Brouns en Henk Pijlman, collegevoorzitter van de Hanzehogeschool Groningen was 10 oktober.

Met ZAP wordt op de Zernike Campus in Groningen invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens vanuit het bedrijfsleven in Noord-Nederland. De innovatiehal geeft bedrijven de mogelijkheid op te schalen van laboratoriumniveau (milliliter en milligram) naar pilotplantniveau (liter en kilogram).

ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een semi-industriële omgeving waar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. “ZAP laat zien dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden succesvol samenwerken om ontwikkelingen op het gebied van de biobased economie te faciliteren. Dit draagt bij aan een robuuste duurzame noordelijke economie met werkgelegenheid voor onze inwoners”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns.

Biomassa

Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine en hennep. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa. Met andere woorden: met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op? Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kledingindustrie. Een mooi regionaal voorbeeld is het verwaarden van garnalendoppen.

Over ZAP

De Zernike Advanced Processing (ZAP) is een unieke faciliteit waar ondernemers laboratoriumuitkomsten kunnen testen en opschalen om te komen tot een markt-klaar product. ZAP versterkt daarmee de keten in de groene chemie. Daarnaast worden jonge professionals beter opgeleid, zijn er bij- en herscholingsmogelijkheden, wordt onderzoek voor mkb en start-ups gefaciliteerd en zal ZAP Groningen uiteindelijk arbeidsplaatsen opleveren. ZAP Groningen richt zich op biobased producten met behulp van groene chemie, bioraffinage en smart processing

ZAP Groningen is mede mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), ruimtelijk Economisch Programma en de provincie Groningen.

Meer informatie is te vinden op http://www.zapgroningen.nl/