Herinnerings in beeld: Opstand in de Oosterpoort

GRONINGEN - De geschiedenis van Groningen in beeld. Door de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze week: Opstand in de Oosterpoort.

Augustus 1972, het is onrustig in de H.L. Wichersstraat. Bewoners worden opgetrommeld om met een groot spandoek de H.L. Wichersstraat een uur lang af te zetten voor het verkeer en zo ‘de heren van de gemeente wakker te schudden’. Jong en oud verzamelen zich die middag op straat. Kinderen maken lawaai door pannendeksels tegen elkaar te slaan. De melkboer moet zijn rit onderbreken. Vrouw Kimkes plant haar handen in haar zij en kijkt standvastig voor zich uit. De actievoerders zijn niet van plan te wijken. Vrouw Kimkes demonstreert tegen de verkeerssituatie in haar straat in de Oosterpoort. Vanwege de aanleg van de zuidelijke ringweg is de H.L. Wichersstraat doorgetrokken naar de Verlengde Lodewijkstraat. Door de veranderingen komt er steeds meer verkeer door de straat.

Volgens bewoners is de verkeersituatie onveilig voor ‘kleine kinderen en oudjes’. Daarom eisen zij in een brief aan de gemeente per direct invoering van éénrichtingsverkeer. Het duurde nog tot 1980, maar vrouw Kimkes en haar buurtgenoten kregen het uiteindelijk voor elkaar. De H.L. Wichersstraat werd een éénrichtingsstraat. Maar daarmee was de kous nog niet af. Met de invoering van het Verkeersplan Oosterpoort werd het éénrichtingsverkeer omgezet naar een verkeersbarrière halverwege de straat. Op deze manier werd sluipverkeer voorkomen en bleven de verschillende bedrijven aan de H.L. Wichersstraat toch goed bereikbaar.

Houdt u wel van opstandige types? Kom dan op zaterdag 13 oktober naar de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven. Van 11.00 – 17.00 uur. Meer weten? Kijk op: www.dagvandegroningergeschiedenis.nl. Laat net als vrouw Kimkes je stem horen! Vrouw Kimkes doet namelijk mee als Stuk van het Jaar. Stemmen kan op www.stukvanhetjaar.nl.

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.beeldbankgroningen.nl.