D66 lanceert campagne: fors investeren in de toekomst van Groningen

GRONINGEN - D66 heeft de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd. Onder het motto ‘Samen maken we Groningen’ zet de grootste partij van Groningen in op een overheid die ruimte geeft aan ondernemers en inwoners. Onderwijs, wonen en duurzaamheid zijn de kernthema’s.

D66-lijsttrekker Paul de Rook: ‘Groningen heeft zich de afgelopen jaren in een stroomversnelling ontwikkeld. Dat is prachtig, want het gaat op veel fronten beter. Denk aan leegstand, leefbaarheid, het aantal banen of de levendigheid. Maar het succes van Groningen heeft ook nadelen, kijk naar de woningmarkt en de duurzaamheidsvraag. Om door te kunnen pakken op de weg die we succesvol zijn ingeslagen is het belangrijk dat D66 als brede middenpartij opnieuw de verkiezingen wint. We hebben aangetoond dat we met alle partijen en inwoners goed samen kunnen werken.’

Als progressieve partij werkt D66 aan de fundamenten van de toekomst. De Rook: ‘Via het onderwijs willen we iedereen kansen bieden, de vastzittende woningmarkt moeten we vlottrekken door veel te bouwen en we willen meer groen in de stad en duurzamer worden. Niet alleen vanwege klimaatverandering, maar juist ook omdat een groene leefomgeving mensen gelukkig maakt.’

De partij zet onder meer in op woningen voor starters, meer groen in de stad, de fiets, duurzamer vervoer, persoonlijke zorg en een doorontwikkeling van de door D66 geïntroduceerde vensterscholen. ‘Het is belangrijk dat inwoners elkaar blijven ontmoeten, waar ze ook wonen. Scholen, wijkvoorzieningen en openbare ontmoetingsplekken zijn daarbij cruciaal.’

De Rook acht het ook van belang dat iedereen gaat profiteren van de Groningse opleving, want de gezondheidsverschillen tussen verschillende wijken zijn te groot. ‘Als je van Helpman naar Selwerd fietst, dan daalt de gemiddelde levensverwachting met 7 jaar. Onacceptabel. Daarom willen we door met het stimuleren van beweging, meedoen op de arbeidsmarkt en wijkvernieuwing.’

Ondanks deze grote vragen moet Groningen vooral de levendige en tolerante stad blijven, die het van oudsher is. ‘Dat betekent dat we ruimte willen geven aan inwoners en ondernemers en ze niet opnieuw gaan beknotten. Ook is het belangrijk om iedereen mee te nemen in onze duurzaamheidsopgave. We zien hoe groot de energie is die loskomt bij wijk- en dorpsinitiatieven, ook op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor willen we nog meer tijd en geld vrij maken.’