Podium Zuid met winters vervolg aan Sterrebos Live

GRONINGEN - De Buurt- en Speeltuin Vereniging Helpman-Oost aan de Groenesteinlaan in Groningen is op de zondagmiddagen 21 oktober en 18 november tussen 15.00 en 17.00 uur de locatie van de eerste twee gratis toegankelijke edities van het nieuwe muziekevenement Podium Zuid Live.

De initiatiefnemers, een groep vrijwilligers onder de paraplu van het wijkcomité Helpman/Coendersborg, vinden het jammer dat Sterrebos Live na september stopt en dat er in Groningen Zuid op muziekgebied in het winterseizoen weinig tot niets meer gebeurt.

De vrijwilligers wisten in korte tijd een bescheiden budget voor het organiseren van concerten van Podium Zuid Live bij elkaar te krijgen aan de hand van subsidies en sponsors. De edities van oktober en november kunnen worden gezien als try-outs voor de nog geplande zondagen in januari, februari, maart en april, waarna Sterrebos Live het stokje weer overneemt. In de feestmaand december is er geen Podium Zuid Live. Deze maand wordt door de organisatie gebruikt om te ervaringen van de eerste twee edities te evalueren en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Podium Zuid Live van januari zal volgens planning nog in de BSV Helpman worden gehouden en de laatste drie edities in De Coendersborg aan de Coendershaag. De gratis toegankelijke concerten kennen een zelfde stramien als Sterrebos Live: twee concerten van circa 45 minuten per zondagmiddag. De programmering van de concerten wordt bekostigd vanuit subsidies van het Wijkcomité Helpman/Coendersborg, het Wijkfonds van de Gemeente Groningen en diverse sponsors uit de buurt.

Aan het hand van het organiseren van deze muziekactiviteiten op de zondagmiddag probeert de organisatie ontmoetingen tussen wijkbewoners te stimuleren en op laagdrempelige wijze te voorzien in culturele activiteiten voor de bewoners van de zuidelijke stadswijken Helpman, Coendersborg en De Wijert. De organisatie hoopt dat Podium Zuid Live, bij voldoende succes, uit kan groeien tot een jaarlijks terugkerende traditie.

Inmiddels is ook de website www.podiumzuid.nl in de lucht, alwaar de meest actuele informatie te vinden is. Ook zijn de activiteiten van Podium Zuid Live te volgen via de sociale media.