Nieuwe lector Healthy Ageing and Public Health Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - De komende 30 jaar neemt het aantal mensen dat ouder is dan 65 in Nederland met 1,5 miljoen toe.

En een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals stijgende zorgkosten, want veel ouderen met chronische aandoeningen en complexe (multi-)problematiek wonen thuis. Wat kunnen we doen om ouderen gezond en vitaal te houden, en hoe voorkomen we dat ouderen (onnodig) in de zorg belanden? Fons van der Lucht onderzoekt vanuit zijn nieuwe lectoraat wat we daaraan kunnen doen. Op donderdagmiddag 11 oktober wordt hij officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door dr. P. van der Wijk, lid van het College van Bestuur.

Ambitie van het lectoraat: Grijs gebied verzilveren

Hoe kunnen we met publieke gezondheid bijdragen aan gezond oud worden? Dit is een grijs gebied waar nog veel onduidelijk is, maar waar ook veel mogelijkheden bestaan. Door het verzilveren van bestaande kennis en nieuw onderzoek wil het lectoraat deze mogelijkheden verkennen en in praktijk brengen, met als doel meer jaren in goede gezondheid voor onze oudere bevolking.

Door vergrijzing en demografische krimp kleuren verschillende gebieden in Nederland letterlijk grijs. Dit is een ontwikkeling met veel positieve kanten. We worden steeds ouder en we brengen steeds meer jaren door in goede gezondheid. Dit brengt echter ook enkele uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de zorgvraag van de toekomst. Hebben we in de toekomst wel voldoende personeel om aan de zorgvraag te kunnen voldoen en blijft de zorg wel betaalbaar?

Lectoraat Healthy Ageing and Public Health

Het lectoraat richt zich op (preventieve) collectieve maatregelen. Bij ouderen gaat het niet alleen om het voorkomen van ziekten en aandoeningen, maar vooral ook om behoud van kwaliteit van leven.

Om goed inzicht in de problematiek te krijgen en daarop aansluitende interventies te ontwikkelen, is het vereist om goed gebruik te maken van bestaande kennis, maar ook om onderzoek te doen. Kansen liggen bijvoorbeeld bij de verbinding met het sociale domein en een omgevingsvisie.

Lector dr. Fons van der Lucht

Fons is in 1964 geboren en is socioloog. Hij werkt sinds 1998 bij het RIVM en is sinds april dit jaar lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Bij het RIVM heeft hij uiteenlopende functies vervuld op het terrein van de publieke gezondheid. Voorafgaand aan het RIVM, werkte Fons bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp sociale ongelijkheid en gezondheid bij kinderen. Rode draad in zijn loopbaan is het toepassen van kennis door goed aan te sluiten bij vragen uit de praktijk.