Quiet-fonds staat voor armoedeverzachting en empowerment

GRONINGEN - Het ‘merk’ Quiet staat garant voor armoedeverzachting en empowerment, in Groningen en nog zes andere steden. Voortaan biedt Quiet ook ondersteuning aan anderen die met vernieuwende ideeën de armoede draaglijker willen maken.

In 2013 verscheen de eerste Quiet 500. Een glossy magazine dat stille armoede een gezicht gaf en de lezer prikkelde om in actie te komen. Twee van de miljonairs die een pre-sent(!)exemplaar kregen toegestuurd namen die handschoen op. Dankzij hun expertise en bijdragen kon in Tilburg gestart worden met de Quiet Community, die inmiddels 1.200 gezinnen armoedever-zachting en empowerment biedt. In 2017 ging ook Quiet Groningen van start, en ook daar stijgt het aantal ‘members’ gestaag. Dankzij betrokken lokale sponsors kunnen zij regelmatig gebruik maken van een gratis dienst of product. Ook de tweede editie van de Quiet 500, die eind 2016 verscheen, was succesvol.

Niet geheel toevallig zoekt het Quiet-fonds de publiciteit rond woensdag 17 oktober: Wereldarmoe-dedag. Embrechts: “Steeds meer mensen begrijpen of erkénnen dat de kloof tussen arm en rijk blijft groeien. Het Quiet-fonds wil door heel Nederland burgers en non-profit-organisaties ondersteunen die daar iets aan willen doen.”

Een idee voor het Quiet-fonds?

Zoals gezegd richt het Quiet-fonds zich op innovatieve, verrassende projecten voor kinderen in ar-moede en geeft een bijdrage van maximaal 2.500 euro per initiatief. Quiet gaat uit van vertrouwen en staat voor verzachting van armoede en empowerment. De jury gaat dan ook voor plannen die die uitgangspunten versterken. Het Quiet-fonds ondersteunt projecten, het is dus niet bedoeld voor hulpvragen van individuen. Ook is de bijdrage niet bedoeld voor salariskosten of overhead.

Zo werkt het

Heb je een vernieuwend idee? Stuur dan voor 31 januari 2019 twee A4’tjes naar fonds@quiet.nl: eentje waarop je het plan uitlegt en eentje waarop je het financieel onderbouwt. De beslissing over de toekenning wordt op 28 februari 2019 gecommuniceerd.