Pictura met Antje Stel - Verbinding

GRONINGEN - Elk schilderij is het resultaat van een creatief denkproces en is een uitvinding. Kunst roept altijd emotie op: het kan je blij maken en of ontroeren.

De kunst die Antje Stel maakt streeft dat doel na. In haar schilderijen zien we verbinding tussen onderwerp, kleur, licht en schaduw. De Kunsten dragen al eeuwen bij aan de Schoonheid in onze samenleving. In de Ideeënleer van de Griekse filosoof Plato wordt Schoonheid al genoemd met Waarheid en Goedheid. Zonder Schoonheid is de wereld kleurloos en daardoor bewijst zij ook haar maatschappelijke relevantie. Antje creëert Schoonheid via haar schilderijen. De toeschouwer moet ‘geraakt’ worden. Maar wat is Schoonheid dan precies?

De creativiteit van Antje uit zich in de verschillende thema’s, waarbij zij gebruik maakt van diverse technieken. Haar composities zijn aantrekkelijk uitgewerkt. Zij schuwt niet om in haar schilderijen het gehele spectrum van de toonwaarden tussen zwart en wit te gebruiken. Mens en natuur komen in deze tentoonstelling bij elkaar en hopelijk voelt u zich ook verbonden met deze Kunst.

De expositie wordt zondag 21 oktober om 16.00 uur geopend door Albert Mensema, archivaris gespecialiseerd in kunst en historie.

Kunstlievend Genootschap Pictura, St-Walburgstraat 1 Groningen.