De restauratie van de kerk van Harkstede- hoe is het daar nu mee?

GRONINGEN - Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft 27 oktober een mini-(bus)excursie naar de kerk van Harkstede. Deze kerk vertelt het boeiende verhaal van de stichter, Henric Piccardt, en van zijn wonderlijke levensloop.

Piccardt liet de kerk tussen 1692 en 1700 bouwen tegen de dertiende-eeuwse toren. Momenteel wordt het interieur gerestaureerd. Naar verwachting wordt de restauratie eind van dit jaar afgerond.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het geheel verwijderen van slecht verfwerk en het opnieuw aanbrengen van een witkalklaag, het herstel van vloeren en restauratie van het houtsnijwerk en decoratieschilderwerk. Ook wordt de herenbank op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst. Bijzondere elementen hierbij zijn de restauratie van het gedenkbord en de gebrandschilderde raampjes die zich in de voormalige bibliotheek bevinden.

Henric Piccardt (Woltersum, 25 maart 1636 - Harkstede, 6 mei 1712) was een Nederlands avonturier, diplomaat, syndicus (van 'Stad en Ommelanden') en borgheer van de Fraeylemaborg, Klein Martijn en De Ruthen. Hij publiceerde ook Franstalige gedichten en een grafschrift in het Latijn. De kerk is geheel onderkelderd. De Piccardtbeuk bevat de grafkelder waarin de kisten van de stichter, Henric Piccardt, en zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers staan. Daarboven de werkkamer van Piccardt die later bij de kerk aangetrokken is en daar weer boven, achter het Arp Schnitgerorgel, bevindt zich de bibliotheek van Piccardt.

Start 10.30 uur Hoofdstation Groningen (halte bij Rondvaartbedrijf Kool/Museumzijde). Prijs donateurs SOGK euro 10, niet-donateurs betalen euro 12,50. Aanmelden: info@groningerkerken.nl of telefonisch op 050-3123569.

Het is alleen mogelijk om deze tocht per bus te maken. NB: een lunch maakt geen onderdeel uit van deze excursie!