Groningen gaat door met aanpak problematische jeugdgroepen na succesvol proefjaar

GRONINGEN - Het tegengaan van problematische jeugdgroepen in de wijken heeft in Groningen hoge prioriteit.

De impact van een problematische jeugdgroep op de directe leefomgeving, zoals buurtbewoners, scholen en betrokken gezinnen maar ook de groepsleden zelf, is enorm.

De gemeente heeft daarom een proef gehouden waarbij een landelijk model aan de lokale praktijk is getoetst. Dit heeft het zogenaamde Groninger model opgeleverd. Er kan nu vrij precies bepaald worden voor welke aanpak jongeren die deel uitmaken van een problematische jeugdgroep, vatbaar zijn en welke tussenkomsten nodig en zinvol zijn om bepaald gedrag te bevorderen of juist te voorkomen. Betrokken medewerkers van ketenpartners zijn hierin getraind. Het Groninger model is vanaf nu ingebed in het reguliere jeugd- en veiligheidsbeleid en inzetbaar in alle wijken in de stad en de regio.