Groninger Museum: en de winnaar is…

GRONINGEN - ‘Een tentoonstelling met een staartje’. Met deze inzending wint Daphne Vink de titelwedstrijd van het Groninger Museum.

De titel wordt gebruikt voor de tentoonstelling met dieren in de hoofdrol die vanaf 24 november te zien is. Het museum is de afgelopen tijd verrast met vele creatieve titelsuggesties. In totaal kwamen 198 inzendingen binnen.

Daphne wint een beestachtig prijzenpakket met daarin een een Seletti Monkey Lamp, mogelijk gemaakt door Cedon Museumshop Groningen, een dierenonesie en natuurlijk twee tickets voor het Groninger Museum.

Grrrom! Een tentoonstelling met een staartje

Grote dieren, kleine dieren, fantasiedieren, onderkruipsels, een kip zonder kop en een blauwe hond – ze zijn vanaf 24 november 2018 allemaal te zien in een tentoonstelling met werk uit eigen collectie van het Groninger Museum. De dieren bivakkeren al een hele tijd in het museumdepot, maar worden speciaal voor deze tentoonstelling van stal gehaald. Zo zijn er de ontroerende hondenportretten van de Groninger schilder Otto Eerelman, koeien van de Haagse School, Mexicaanse papier-maché monsters van de familie Linares en Japanse prenten met paarden op het slagveld. Soms hebben de dieren een symbolische betekenis, vooral in de Aziatische cultuur, zoals de karper die, tegen de stroom inzwemmend, eigenschappen als moed, kracht en volharding symboliseert. Andere dieren lijken juist alleen om hun schoonheid te zijn afgebeeld. Een tentoonstelling met een staartje.