Talentontwikkeling als focus tijdens internationale Erasmus+ studieweek Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Bij de Hanzehogeschool Groningen is van 15 tot en met 19 oktober een internationale studieweek rond het thema ‘Dynamics of Talent Development.’

Deze week is bedoeld voor de medewerkers van Erasmus+ partneruniversiteiten, waarmee afspraken gemaakt worden over de uitwisseling van studenten en docenten. Tijdens deze Erasmus Staffweek delen honoursstudenten, honoursdocenten, onderzoekers en stafmedewerkers hun kennis en bevindingen met deelnemers uit zeven Europese landen.

Het Hanze Honours College daagt talentvolle studenten uit om excellente studenten te worden met een groot aanbod aan honoursprogramma’s, -onderzoek en –activiteiten. Honoursprogramma’s bieden gemotiveerde studenten mogelijkheden om initiatieven te nemen, innovatief te zijn en duurzame oplossingen te genereren voor ingewikkelde problemen.

De hele week staan activiteiten en interactieve sessies gepland, waarin de deelnemers kunnen ervaren wat de uitgangspunten, doelen en impact van de honoursprogramma’s zijn: Honours studentenprojecten, Organisatie en HR aspecten van talentonderwijs, Erasmus project Co Talent: de eerste resultaten van de Europese samenwerking op het gebied van talentonderwijs, Regionale impact en samenwerking op het gebied van talentonderwijs, Ontwerp, organisatie en implementatie van talentonderwijs, City of Talents en City Labs, Excursie naar Kamp Westerbork

Het Erasmus+ Training Programme ondersteunt de professionele ontwikkeling van medewerkers uit het hoger onderwijs door kennis en ervaring te delen met onderwijsinstellingen in verschillende landen. De Hanzehogeschool organiseert ieder jaar in oktober een Erasmus+ week voor ondersteunend personeel van Erasmus+ partnerinstellingen.