HSV zeer verbaasd over intrekken accreditatie Vindicat

GRONINGEN - Vanmorgen maakten de Rijksuniversiteit- en de Hanzehogeschool Groningen bekend dat de accreditatie van Vindicat dit jaar wordt ingetrokken.

In het eindrapport van de accreditatiecommissie wordt gesteld dat er nog onvoldoende sprake is geweest van een cultuurverandering. Deze eindconclusie en de daaropvolgende beslissing om de accreditatie in te trekken hebben tot grote verbazing geleid bij de Hanzestudentenbelangen Vereniging(HSV).

“Vindicat heeft inmiddels een nieuwe gedragscode aangenomen, een incidentloze introductieperiode achter de rug en actief deelgenomen aan het accreditatieproces. Er is aanzienlijke verbetering getoond en daarom is deze bestraffing onredelijk en onevenredig”, aldus HSV-fractievoorzitter Izaäk van Jaarsveld. Doordat Vindicat is getoetst en ondanks de geboekte progressie de accreditatie is verloren vraagt de HSV zich af of de vereniging wel een eerlijke kans heeft gekregen.

“De indruk is ontstaan dat de maatschappelijke druk aan de start van het accreditatieproces weinig ruimte heeft gelaten voor het eindoordeel. Als de uitkomst van dit traject al aan de start vaststond heeft Vindicat geen eerlijke kans gekregen,” aldus Van Jaarsveld.

De HSV is voornemens de komende dagen het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen schriftelijk te bevragen aan de hand van het eindrapport van de accreditatiecommissie.