Gemeente maakt terrein in Ebbingekwartier bouwrijp

GRONINGEN - In het Ebbingekwartier gaat de gemeente het terrein tussen Bloemstraat, Boterdiep, Kolendrift en Langestraat geschikt maken voor bebouwing.

Bomen en struiken langs de achterkant van de tuinen en huizen aan de Bloemstraat worden verwijderd. Er vindt graafwerk plaats en in de Langestraat legt een aannemer riolering aan. Andere bedrijven leggen er kabels en leidingen in de grond. Het werk duurt waarschijnlijk twee tot drie maanden.

Begin 2019 begint hier de bouw van de Borgmanschool en een kinderopvang met daarboven appartementen.