De Groninger Studentenbond is verheugd over vorderingen vergunningenstelsel

GRONINGEN - De Groninger Studentenbond (GSB) is verheugd met het feit dat het vergunningenstelsel officieel doorgang vindt.

Dit werd bekend in de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2018, waarbij tijdens een 1-minuut interventie is gebleken dat alle partijen voor het vergunningenstelsel hebben gestemd.

Het vergunningenstelsel is bedoeld om verhuurders die vaker over de scheef gaan beter aan te kunnen pakken. Voorbeelden van zaken die fout kunnen gaan zijn het niet verhelpen van gebreken, te veel huur vragen en het intimideren van huurders. Met de huidige wetten blijkt het vaak lastig om deze verhuurders aan te pakken. Het vergunningenstelsel moet ervoor zorgen dat dit makkelijker wordt. In het uiterste geval kan de vergunning van een bepaald pand van een verhuurder ingetrokken worden.

Groningen is de eerste stad die een dergelijk stelsel invoert. “Iedereen zit vol spanning te kijken naar hoe zich dit gaat ontwikkelen”, stelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. Een zorg die mensen hebben, is wat er gaat gebeuren met de huurders als vergunningen ingetrokken worden. De gemeente heeft aangegeven druk bezig te zijn met het zoeken naar oplossingen hiervoor. “De Groninger Studentenbond deelt de zorgen over de consequenties van het intrekken van de vergunningen. We moeten ons echter goed realiseren dat het intrekken van een vergunning een laatste redmiddel is. In principe worden er eerst lichtere maatregelen opgelegd, zoals een last onder dwangsom.”

“Dit stelsel is een stap in de goede richting”, stelt Bruinewoud. “Het is mooi dat dit vergunningenstelsel er nu gaat komen, maar daarmee zijn we er nog niet. Nu is het belangrijk dat we met meerdere partijen gaan kijken naar hoe we een betere uitwerking kunnen geven aan dit vergunningenstelsel. Het belang van de huurder is waar het hier om draait en wij zullen ons hard blijven maken om dit belang voorop te zetten.”