Groningen in de race voor titel Age Friendly Cultural City 2017-2018

GRONINGEN - Groningen is een van de vijf nieuwe steden die deelneemt aan het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Groningen is de eerste regio waarin stad en provincie hierin gezamenlijk optrekken. Aan dit programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro. Op 8 oktober wordt de prijs uitgereikt en weten we of Groningen zich winnaar mag noemen.

Het programma Age Friendly Cultural Cities wil cultuurparticipatie door ouderen in steden en regio’s stimuleren. In Groningen noemen we dat Een Leven Lang Kunst. De afgelopen jaren heeft Groningen activiteiten van, voor, door en met ouderen in stad en provincie flink op de kaart gezet. Op 3 april liet Groningen tijdens een lokale manifestatie in Kielzog in Hoogezand haar visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ zien aan het publiek en de jury onder leiding van Hedy d’Ancona.

Een Leven Lang Kunst

Het Groningse programma Een Leven Lang Kunst wordt gecoördineerd door VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. De Hanzehogeschool heeft een rol in het aanjagen van zichtbaarheid en innovatieve initiatieven. Een Leven Lang Kunst wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en provincie Groningen en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kijk voor meer informatie op EenLevenLangKunst.nl.