Meer dan 200 deelnemers Silent Read-in op trappen Academiegebouw

GRONINGEN - Meer dan tweehonderd medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit hielden donderdagmiddag van 12 uur tot 12:30 een 'Silent Read-in' op de trappen van het Academiegebouw.

De actie vond plaats in het kader van WOinActie, waarmee over het hele land docenten aandacht vragen voor de alsmaar toenemende werkdruk en de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Terwijl het bezoek voor het afscheid van College-voorzitter Sibrand Poppema binnendruppelde, namen de in zwart geklede docenten en studenten hun plek in op de trappen. Op hun borst droegen zij het symbool van de WOinActie-week: een rood vierkantje, Om klokslag 12 uur openden de aanwezigen hun meegebrachte boeken en lazen zij in stilte, om op 12:30 de trappen weer te verlaten.

Al de hele week vinden acties plaats door het hele land. In Groningen namen meerdere docenten en professoren hun colleges mee naar buiten. Zo doceerden onder andere Steve Milder, Barend van Heusden en Stefan Couperus op de Grote Markt en stonden Barbara Henkes en Wouter Marchand met hun studenten op het H.W. Mesdagplein.

WOinActie stelde eind mei een ultimatum aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De docenten eisten dat het kabinet de achterstallige 1,15 miljard euro investeert in het WO en de doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro schrapt. Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde cijfers blijkt echter dat er de komend jaar nog miljoenen extra bezuinigd wordt op het WO. Dit terwijl er sinds 2000 68% meer studenten zijn maar de rijksbijdrage per student 25% lager is geworden.