Gemeenteraad beslist vandaag over mogelijkheid van verbod op hinderlijke (rook)gassen

GRONINGEN - Wordt Groningen de eerste Nederlandse gemeente die in bepaalde gebieden een verbod op hinderlijke (rook)gassen kan opleggen? Daarover stemt vandaag, woensdag 26 september, de Groningse gemeenteraad.

Dan gaat het vooral om tabaksrook, maar ook om andere vormen van hinderlijke rook(gassen), zoals gassen van auto's, motoren of bromfietsen.

De raad besluit over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. “Het doel van de regeling is om bezoekers van bepaalde plaatsen te beschermen tegen hinder door rook(gassen)”, aldus B&W. “Te denken valt aan plaatsen waar met name kwetsbare mensen, zoals kinderen, gebruik van maken. In de praktijk zal het dan gaan om de in- en uitgangen van scholen, theaters, ziekenhuizen.”

Eerste gemeente

Groningen zou de eerste gemeente zijn die een specifiek rookverbod voor bepaalde plaatsen in de APV opneemt. “Groningen zou hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden”, aldus B&W. Het voorstel om de APV aan te passen staat als zogeheten conformstuk op de agenda van de gemeenteraad. Dat betekent dat er niet meer over dit voorstel wordt gedebatteerd. Dat is volgens de raad al voldoende gebeurd in de raadscommissie. De raad moet nog wel een besluit over het voorstel nemen.

Onderwerpen waarover nog wel uitgebreid wordt gedebatteerd, zijn: het voorlopig ontwerp van het te verbouwen stadhuis, de nieuwe huisvesting van De Oosterpoort en de voortgang van de Aanpak Ringweg Zuid. Dat zijn de zogeheten discussiepunten van deze raadsvergadering. Andere onderwerpen die kort aan de orde komen, zijn onder meer het haalbaarheidsonderzoek naar de basisbaan in Groningen en het vergunningsstelsel voor kamerverhuur. Over het vergunningstelsel neemt de raad ook een besluit.

Kinderburgemeester

Verder wordt in de raadsvergadering afscheid genomen van de eerste kinderburgemeester van Groningen: Javano. Zijn opvolger is de 11-jarige Jouayria die vandaag wordt geïnstalleerd. Ook Student en Stad-raadslid Robbert Lammers neemt afscheid. Hij wordt opgevolgd door Wibe Snelting.

Deze openbare raadsvergadering begint vandaag, 26 september, om 16.30 uur en is voor iedereen vanaf de publieke tribune te volgen. Thuis meeluisteren kan ook. Want alle vergaderingen van de Groningse raad worden live uitgezonden via website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze raadsvergadering te vinden met alle collegebrieven en raadsvoorstellen die aan de orde komen.