Symposium: symboliek in de dagelijkse communicatie

GRONINGEN - In de Martinikerk te Groningen vindt op zaterdag 6 oktober een symposium plaats over het onderwerp ‘symboliek in de dagelijkse communicatie’.

Drie inleiders zullen ieder vanuit een specifieke invalshoek hun licht laten schijnen over het begrip ‘symboliek’ en daardoor de toehoorders laten beseffen welke voorname rol symbolen spelen in ons bestaan. Het gaat om Prof. Geert Molenberghs, Bastiaan Everink en Henk Schoonhoven. Het symposium is voor iedereen toegankelijk. De kosten voor deelname bedragen euro 25 per persoon (studenten euro 10).

Aanmelden kan via de site www.symposiumgroningen.nl.

De deuren van de Martinikerk gaan open om 11.30 uur. Het symposium begint om 12.45 uur en eindigt om ca. 16.15 uur. De organisatie is in handen van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden.