De Groninger Studentenbond roept iedereen op om aan te sluiten bij WOinActie

GRONINGEN - Vandaag start de landelijke actieweek van WOinActie.

Deze actieweek is bedoeld om aandacht te vestigen op de overvolle collegezalen, het tekort aan investeringen in het wetenschappelijk onderwijs en de toenemende werkdruk voor universitair personeel. De Groninger Studentenbond sluit zich aan bij WOinActie en roept eenieder op om mee te doen.

Minister van Engelshoven kreeg een ultimatum om structureel 1,15 miljard te investeren in wetenschappelijk onderwijs en de bezuinigingsplannen van tafel te gooien. Deze eisen zijn op Prinsjesdag helaas niet ingewilligd. Om deze reden is de landelijke actieweek opgezet.

Uit onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat er sinds het jaar 2000 68 procent meer studenten zijn, maar de rijksbijdrage per student 25 procent lager ligt. Daarnaast blijkt dat de uitgaven aan onderwijs in Nederland vergeleken met andere landen achter blijven. Nu zijn er op Prinsjesdag weer bezuinigingen aangekondigd. Gevolgen van deze bezuinigingen zijn onder andere dat universitair personeel structureel en massaal meer uren werkt en collegezalen steeds voller zitten, waardoor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs onder druk komt te staan.

“De maat is nu vol”, begint Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “In plaats van dat we investeren in onderwijs, wordt er keer op keer bezuinigd. Met de aangekondigde doelmatigheidskorting moet er structureel 183 miljard bezuinigd worden. Hier worden niet alleen de studenten, maar ook het universitair personeel de dupe van.” In Groningen wordt ook aandacht besteed aan de actieweek. Zo hebben verschillende personeelsleden van de Rijksuniversiteit Groningen aangekondigd hun colleges in de openlucht te geven.

Als teken van solidariteit draagt de Groninger Studentenbond de hele week het rode vierkantje, een symbool tegen de bezuinigingen en toenemende werkdruk. “Iedereen kan deze week gratis een rood vierkantje bij ons ophalen. Door je aan te sluiten bij WOinActie kunnen we met zijn allen laten zien dat we de bezuinigingen niet langer accepteren”, stelt Jolien Bruinewoud. ”De bezuinigingen moeten van tafel en er moet geïnvesteerd worden, pas dán zijn wij tevreden. Tot die tijd zullen wij blijven strijden voor studenten.”