Inspraak aanpak Ring West levert veel reacties op

GRONINGEN - Voor de zomer, op 9 juli, was er een informatieavond over de bouwstenen voor de aanpak Ring West. Deze avond is bezocht door ongeveer 250 belangstellenden.

Op deze avond, en daarna online tot 20 augustus, is er de mogelijkheid geweest om ook schriftelijk te reageren op de bouwstenen en de verschillende keuzemogelijkheden. De gemeente heeft van alle reacties een samenvatting gemaakt en het college van B&W heeft deze naar de raad gestuurd.