Hart & Vaatcafé over zorg op afstand en eigen regie

GRONINGEN - De Harteraad en de afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis organiseren donderdag 27 september een Hart & Vaatcafé, met als thema eHealth en de rol van de patiënt.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer verteld wat eHealth is en welke ontwikkelingen er zijn op dit gebied. Ook wordt ingegaan op bestaande initiatieven op het gebied van eHealth voor hart- & vaatpatiënten van het Martini Ziekenhuis, waaronder zorg op afstand via beeldbellen en het patiëntenportaal Mijn Martini. Het Hart & Vaatcafé is, naast een informatieve bijeenkomst, ook een contactbijeenkomst voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten en mantelzorgers. Deelname aan het Hart & Vaatcafé is gratis.

Onder eHealth verstaan we het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. eHealth helpt patiënten om regie te nemen over hun gezondheid. Het Martini Ziekenhuis vindt het belangrijk dat de patiënt zelf meer de regie krijgt over de zorg die hij krijgt. Zo startte het ziekenhuis in 2017 met het patiëntenportaal Mijn Martini. Via Mijn Martini hebben patiënten veilig online inzage in verschillende onderdelen van hun persoonlijk medisch dossier. Denk aan de correspondentie tussen ziekenhuis en huisarts of het medicatieoverzicht na ontslag. Ook bevat Mijn Martini uitslagen van bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek. Verder kan iedere patiënt zijn geplande en eerdere afspraken, opnames en operaties bekijken.

Telemonitoring bij hartfalen

Ook startte het Martini Ziekenhuis dit jaar met twee innovatieve projecten om patiënten met een chronische aandoening op afstand te volgen en zo ziekenhuisopname te voorkomen. Patiënten met hartfalen of COPD krijgen thuis een tablet in bruikleen waarop ze dagelijks of wekelijks medische informatie over hun aandoening doorgeven aan het ziekenhuis. Stijgen die boven een individueel vastgestelde drempelwaarde, dan neemt het ziekenhuis via beeldbellen contact op met de patiënt. Zo kan in een vroeg stadium bijvoorbeeld medicatie worden aangepast om uiteindelijk ziekenhuisopname te voorkomen. Dit verhoogt de mate van eigen regie, het gevoel van veiligheid en de kwaliteit van leven van patiënten. Tijdens het Hart & Vaatcafé komen bovengenoemde initiatieven uitgebreid aan bod. En wat wil het ziekenhuis op het gebied van eHealth?

Hart & Vaatcafé

De Hart & Vaatcafés zijn bedoeld om hart- en vaatpatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen, ervaringen en tips met elkaar te delen en het stellen van vragen. Daarnaast is het vergroten van kennis een belangrijk aspect. Het volgende Hart & Vaatcafé is op 29 november en heeft als thema: ‘Benauwd, is het nu het hart of zijn het de longen?’.

Belangstelling?

Aanmelden voor het Hart & Vaatcafé kan via: www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.