Protestactie logopedisten en petitie aan Tweede Kamer

GRONINGEN - De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol. De helft van de bestaande praktijken kampt met wachtlijsten en meer dan de helft van de openstaande vacatures kan niet of nauwelijks worden vervuld; de zorgvraag van bijna een kwart miljoen Nederlanders staat onder druk.

Op dinsdag 25 september komen ze in actie. Zo’n vijfhonderd logopedisten houden een protestactie in Den Haag waar zij een petitie zullen aanbieden aan de Tweede Kamer. Verder willen ze in gesprek met de zorgverzekeraars.

“De tarieven die de verzekeraars hebben vastgesteld voor logopedie schieten structureel tekort en ligt 25 procent onder wat de Nederlandse Zorgautoriteit redelijk acht. De zorg aan 225.000 mensen staat onder druk”, zegt initiatiefneemster Ineke Hendriks.

“Er moet echt iets veranderen, dit kan zo niet langer.” Ze hoopt met de actie, politiek en zorgverzekeraars wakker te schudden. Mede-initiatiefnemer Maxine Ham vindt de verwachte opkomst bijzonder: “Wij hebben geen vakbond, geen cao, geen stakingskas. Mensen hebben ervoor gekozen een dag inkomsten in te leveren in de hoop op een betere toekomst.”

Hendriks: “De vergoeding die we nu ontvangen is simpelweg niet voldoende en onderhandelen met zorgverzekeraars nagenoeg onmogelijk. Je ziet daardoor collega’s en studenten afhaken.” De wachtlijsten lopen op, de tijd per patiënt neemt af.

De vergoedingen voor logopedisten zijn al jaren op hetzelfde niveau blijven steken, terwijl de eisen en de daarmee gepaard gaande administratieve druk alleen maar zijn toegenomen. “Je mag tekenen bij het kruisje”, zegt Hendriks. “Onderhandelen met de zorgverzekeraars is er niet bij, want we bestaan als beroepsgroep niet uit een paar grote zorginstellingen.” Bovendien is het logopediepraktijken verboden samen te onderhandelen, omdat dit kartelvorming in de hand zou werken.

Wanneer logopedisten niet tekenen bij een zorgverzekeraar, draaien de patiënten zelf voor een deel van de rekening op. “Sommigen kunnen dat niet betalen, terwijl problemen met de stem, taal, het gehoor, de spraak en slikken, de kwaliteit van leven aanzienlijk verlagen. En daar is een adequate oplossing voor in de vorm van logopedie. Daar zou iedereen recht op moeten hebben.”

Tientallen logopedisten uit het Noorden ondersteunen de actie en reizen af naar Den Haag. “Ook wij merken de gevolgen van lage tarieven en oplopende wachtlijsten”, zegt praktijkhouder Rosanne Maalderink van Stottercentrum Noord. “We voeren actie omdat we het zat zijn! Volle werkdagen, overleg in de avonduren om de kwaliteit van zorg te waarborgen, administratie in de weekenden, geen budget om pensioen op te bouwen en druk op onze schouders vanwege hoge eisen van de zorgverzekeraars. En dat alles tegen een tarief waarvan ik niet eens uit durf te rekenen wat we per uur overhouden als logopedist”.