Herinnerings in beeld: Studentenprotest!

GRONINGEN - De geschiedenis van Groningen in beeld. Door de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze week: Studentenprotest!

Twee weken geleden bezette een groep studenten de trappen van het Academiegebouw om te protesteren tegen de woningnood onder (buitenlandse) studenten. Succesvol, want al snel deed het bestuur enkele hoopvolle toezeggingen.

De recente bezetting is voor de oudere lezer wellicht een déjà-vu. In 1973 bezetten studenten de trappen om te zich te verzetten tegen de geplande verhoging van het collegegeld naar 1000 gulden. Het blijft niet bij een bezetting. Ook met een demonstratieve fietstocht uitten de studenten hun ongenoegen over de op handen zijnde verhoging. De protesten wierpen uiteindelijk vruchten af, want in 1974 werd het collegegeld verhoogd naar slechts 500 gulden.

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.beeldbankgroningen.nl.