Theater De Steeg met succesvol anti-pestprogramma voor basisonderwijs

GRONINGEN - Uit onderzoek blijkt dat op basisscholen nog steeds in vrijwel elke klas gepest wordt, soms zelfs meer dan op middelbare scholen.

Vandaar dat Theater De Steeg, niet geheel toevallig in de Week Tegen Pesten, heeft besloten haar succesvolle anti-pest trainingsprogramma Wat doe jij? ook aan te bieden voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De Steeg speelt Wat doe jij? al jaren met veel succes voor scholen voor voortgezet onderwijs.

Wat doe jij? is een training waarin gebruik wordt gemaakt van zogenaamd ‘inspringtheater’. Acteurs verbeelden een scène, waarin duidelijk sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hierin een rol spelen herkenbaar worden neergezet. Een spelleider nodigt het publiek vervolgens uit te reageren: ben je het eens met wat er gebeurt? Wat zou je kunnen doen om de situatie te veranderen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit.

Wat doe jij? is een heel directe manier om te oefenen met sociale vaardigheden en om kinderen te leren hoe ze de groepsdynamiek positief kunnen beïnvloeden. Vooral de leerlingen die niet zelf pesten of gepest worden maar wel zien wat er gebeurt, worden hierbij op hun verantwoordelijkheden gewezen en krijgen handvatten om effectief in te grijpen. Deze groep speelt namelijk een cruciale rol in pest-situaties, zoals ook RUG-onderzoekster Beau Oldenburg (expert op het gebied van pesten op scholen) aangeeft: “Door te pesten laten pesters zien hoe cool en stoer ze zijn. De reactie van de groep bepaalt of pesters hierin slagen. Als peers lachen of de pester aanmoedigen, voelt de pester zich gesterkt, maar wanneer peers het pesten afkeuren, bijvoorbeeld door het slachtoffer te verdedigen, dan krijgt de pester het signaal dat pesten niet getolereerd wordt.” Dat is ook de reden dat De Steeg zich in het project Wat doe jij? met name op deze groep richt. Een kleine verandering in hun gedrag kan een wereld van verschil betekenen.

Theater De Steeg

Theater De Steeg maakt voorstellingen voor jongeren, over actuele onderwerpen. Met onze voorstellingen brengen we een discussie op gang over maatschappelijke thema’s en dagen we jongeren uit eens met een andere blik naar de wereld om hen heen te kijken. Tegelijkertijd laten we jongeren kennismaken met theater en zetten wij ons in voor talentontwikkeling, door in al onze voorstellingen te werken met jonge acteurs en theatermakers.