Eerste paal nieuw- en verbouwproject Bouw ZP7 Hanzehogeschool gaat de grond in

GRONINGEN - Op de Zernike Campus wordt 20 september ceremonieel de eerste paal voor het nieuw- en verbouwproject Bouw ZP7 geslagen door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

In het bijzijn van genodigden vindt deze feestelijke aftrap van 14.00 tot 15.00 uur plaats op de bouwplaats op de Zernikecampus (Zernikeplein 7). Medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool kunnen dit volgen op schermen in het Atrium. Toespraken worden gehouden door dhr. Paul van de Wijk, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en door dhr. Tiede Swart, Regiodirecteur BAM (Bouw en Techniek).

Sinds januari van dit jaar is BAM aangesloten bij het ontwerpteam van de Hanzehogeschool voor het realiseren van het vernieuwde campusgebouw met een oppervlakte van bijna 31.000m².

De eerste paal symboliseert de start van de nieuw- en verbouw die in 5 fasen uitgevoerd wordt. In de eerste fase wordt het A-gebouw vervangen door nieuwbouw. Gedurende de ontwerpfase zijn maatregelen getroffen om de overlast voor medewerkers en bezoekers te beperken. Aan de westzijde van de toren is tijdelijke huisvesting gerealiseerd: het U-gebouw.

Oplevering van de gehele verbouw staat gepland in 2022. In de verschillende fasen zijn door de Hanzehogeschool en BAM meer maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Zo wordt overlast beperkt door stille machines, worden sloopwerkzaamheden zo veel mogelijk in vakantieperiodes uitgevoerd, is er speciale bewegwijzering en worden studenten en medewerkers regelmatig op de hoogte gehouden door middel van infozuilen in het atrium.

Het ontwerp voor de verbouw komt van JHK Architecten. In het ontwerp wordt het atrium aangevuld met een ‘boulevard’ die haaks op het atrium staat, die ruimte geeft aan verschillende horecagelegenheden en zit-/studieplekken. Centraal in het ontwerp staat het verhogen van de synergie tussen studenten van verschillende disciplines, medewerkers en professionals uit het bedrijfsleven.