Opening speelnatuur OERRR Kardinge

GRONINGEN - Natuurmonumenten opent 19 september op feestelijke wijze de nieuwe speelnatuur locatie van OERRR Kardinge.

Een natuurlijke speelplek voor kinderen in de stad Groningen. Je vindt het ten oosten van het Koerspad, tussen de wijken Beijum en Lewenborg en de sportvelden Kardinge. De locatie is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.

Blij met het resultaat

Boswachter Reiner Hartog is blij met het resultaat. ‘Dit voorjaar ging de eerste schop in de grond en voordat het goed en wel klaar was, waren de eerste kinderen al druk in de weer bij de waterpomp en in het zand aan het spelen. Mooi om te zien! De klim- en klauterstammen worden goed gebruikt, maar ook de steiger bij de flauw aflopende bermsloten is direct al een mooie plek om met een schepnetje bezig te zijn. Kinderen in een rolstoel kunnen tot aan de waterkant komen om het waterleven in de sloot van dichtbij te bekijken’.

Samen onderhouden

Hartog vervolgt: ‘de locatie is nu klaar. We hopen dit najaar met een vrijwilligersgroep uit de omgeving te kunnen starten om samen deze bijzondere plek te onderhouden. Een voorwaarde is dat het goed speelbaar blijft voor kinderen. Woensdag 19 september gaan we samen met leerlingen van de Mytylschool uit Haren en leerlingen van Het Palet uit Groningen de locatie openen. We zijn heel benieuwd naar de OERRR vlaggen die de kinderen op school gemaakt hebben en die we samen in top gaan hijsen!’

Waarom speelnatuur?

De vraag om speelnatuur aan te leggen, kwam enige jaren geleden naar voren toen wijkbewoners en Natuurmonumenten samen een nieuw inrichtingsplan voor de zuidelijke wijkrand van Beijum opstelden. Eén van de onderdelen betrof de wens om een natuurlijke speelplek voor kinderen uit de wijken Beijum en Lewenborg te realiseren. Dit verzoek paste goed bij het jeugdprogramma OERRR van Natuurmonumenten.

Natuur voor iedereen

Het toegankelijk maken van de Speelnatuur in Kardinge is onderdeel van het project Natuur voor iedereen. In 2016 ontving Natuurmonumenten en haar projectpartners een bijdrage van bijna 2 miljoen euro van de Postcode loterij om dit mogelijk te maken. Met dit project maken we de natuur toegankelijker voor mensen met een beperking. Dat is nodig, want voor ruim 4 miljoen Nederlanders is het bezoeken van natuurgebieden een lastige opgave. Zandpaden, klaphekjes of gebrekkige parkeerplaatsen vormen soms onneembare hindernissen. Dankzij de deelnemers van de Postcode loterij gaat Natuurmonumenten samen met haar projectpartners de komende tijd in 40 natuurgebieden aan de slag met aanpassingen, zodat iedereen van de natuur kan genieten.

Projectpartners

Binnen dit project werkt Natuurmonumenten samen met Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Kenniscentrum Groen & Handicap, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en de Speeltuinbende aan de ambitie Natuur voor iedereen!