Samenwerking Terra MBO Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken

GRONINGEN - Leerlingen van de stichting Green Passion, Terra MBO Groningen gaan 21 september aan de slag op het kerkhof van Wittewierum, één van de kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Dit is de start van een meer structurele samenwerking tussen de SOGK en het Terra MBO Groningen. Met het ondertekenen van een intentieverklaring door een student van Terra en de directeur van de SOGK Peter Breukink wordt deze samenwerking op het gebied van groenonderhoud onderstreept.

Samenwerking

Begin deze zomer zijn de SOGK en het Terra met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke samenwerking. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat beide organisaties veel voor elkaar kunnen betekenen. Via de SOGK biedt het Terra de mogelijkheid aan de leerlingen de opgedane theoriekennis in de praktijk uit te voeren en het Terra kan klussen voor de SOGK uitvoeren die anders blijven liggen. Op vrijdag 21 september is de start van deze samenwerking op het kerkhof van Wittewierum.

De werkzaamheden die door de leerlingen worden uitgevoerd op de kerkhoven van de SOGK, bestaan onder andere uit het rapen van takken, dit om het maaien van het kerkhof te vergemakkelijken. Verder gaan ze opslag en onkruid verwijderen onder de bomen die rond het kerkhof staan.

De SOGK is inmiddels eigenaar van 55 kerkhoven en het beheer daarvan wordt steeds intensiever. Om al dit werk door vrijwilligers of hoveniers te laten uitvoeren is een haast onmogelijke opgave. Kleine klussen blijven dan ook vaak liggen. Het Terra MBO Groningen is juist op zoek naar uit te voeren groenonderhoud als leerproces voor haar leerlingen. Tijdens de opleiding ontdekken leerlingen hoe ze een tuin, park, of in dit geval een kerkhof verzorgen en welke materialen ze daarvoor moeten gebruiken. Verder leren ze berekeningen te maken van kosten en het plannen van projecten.